Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie degradeert rechtstreeks uit de eredivisie?

Verjaardagen

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Selectiebeleid Jeugd

De technische commissie

De technische jeugdcommissie (TJC) geeft uitvoering aan het jeugdselectiebeleid. De TJC bestaat uit minimaal twee personen met de nodige voetbalkennis. De TJC heeft regelmatig overleg met de jeugdcommissie (JC) en is actief in het Technisch Overleg (TO). In dit TO wordt overleg gevoerd voor een optimale doorstroming van de jeugd naar de senioren. De indeling van de selectieteams valt onder de verantwoordelijkheid van de technisch jeugdcoördinator. De overige teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de leeftijdcoördinator (LC). 

bekijk hier het jeugdbeleidsplan

 

Hoe te beoordelen

 1. Voor de tweedejaars F/eerstejaars E en tweedejaars E/eerstejaars D wordt een talentenavond georganiseerd. Alle jeugdspelers krijgen de mogelijkheid om zich te laten zien aan een grote groep trainers/leiders/vrijwilligers. Voor alle overige teams zorgt de hoofdtrainer van de leeftijdsgroep ervoor dat hij/zij weet wat het niveau is van zijn leeftijdsgroep.
 2. De JTC verzameld een advies van trainers/leiders per team en maakt hier een overzicht van per leeftijdsgroep

 3. De JTC zorgt ervoor dat een groep trainers samen komt en de indeling van de jeugdteams verzorgd.
 4. De nieuwe hoofdtrainer van de leeftijdsgroep geeft een voorstel wat betreft de selectiespelers.
 1. De JTC bepaalt de definitieve indeling van de spelers. De definitieve indeling wordt gecommuniceerd met de leeftijdscoördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep.

 

Selectiecriteria jeugdteams:

 1. Kwaliteit per linie/positie (techniek/tactiek/fysiek/snelheid/handelingssnelheid)
 2. Gedrag (sociale vaardigheden/disciplines/mentaliteit)
 3. Leeftijd
 4. Sociaal emotionele leeftijd
 5. Kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie)
 6. Vriendjes en het moment van aanmelden

 

Selectie jeugdteams: de indeling geschiedt o.b.v. de eerste 4 selectiecriteria

Overige jeugdteams: de indeling geschiedt o.b.v. alle 6 criteria

 

Wisselen tijdens de winterstop

Voor alle teams geldt dat de beste spelers ingedeeld worden in de selectieteams. Aan het einde van het seizoen wordt bepaald wat de selectieteams zijn. In de laatste week voor de winterstop wordt er indien nodig nog wijzigingen aangebracht binnen de selectie elftallen.

 

Gedurende het hele seizoen hebben hoofdtrainers de mogelijkheid jeugdspelers uit het team te plaatsen of terug te zetten. Het uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt (voor alle leeftijdscategorieën) alleen na goedkeuring van de technisch jeugdcoördinator, een leeftijdscoördinator en slechts na een goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen d.w.z. spelers, ouder(s)/verzorger(s), trainer(s) en leider(s).

Criteria hiervoor zijn o.a.:

 

 • Spelers te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden
 • Spelers zich misdragen (niet conform de gedragsregels van GRC)
 • Door een langdurige blessure langere tijd afwezig gaan zijn
 • Te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk
 • Als de speler het zelf aangeeft
 • Als blijkt dat de speler te veel op zijn tenen moet lopen c.q. het niveau op dit moment nog niet voldoende aankan

 

Uitgangspunten:

 • Spelers moeten de mogelijk krijgen zich te ontwikkelen waarbij geprobeerd wordt recht te doen aan de talenten van iedere individuele speler.
 • De leeftijdsgrenzen zoals deze door de KNVB vastgesteld zijn, zijn leidend bij de indeling per leeftijdscategorie. In uitzonderlijke gevallen kan er dispensatie aangevraagd worden waarbij de regels van de KNVB gehanteerd worden. In uitzonderlijke gevallen is vervroegde overgang mogelijk. Dit kan alleen in overleg met betrokken speler, de ouder(s) en de Leeftijdscoördinator.
 • Selecteren vindt plaats vanaf de F-pupillen. F1 is een team met alleen geselecteerde spelers. Indien mogelijk wordt er een tweede selectie team gerealiseerd. Bij de lagere F-teams kan rekening gehouden worden met indeling met vriendjes.

 

Voor de E-teams geldt:

 • E1,E2, zijn selectieteams met een mix van 1e en 2e jaar spelers o.b.v. kwaliteit
 • E3, zijn eerstejaars selectiespelers.
 • E4 is een niet selectieteam met voornamelijk 2e jaar spelers
 • E5 is een niet selectieteam met een mix van 1e en 2e jaar spelers
 • E6/E7 zijn niet selectieteams met in principe 1e jaar E spelers

 

 

Voor de D- t/m A-teams geldt:

 • Bij 3 of meer teams: Er worden 28-30jeugdspelers geselecteerd om het 1e en 2e team te vormen. Dit zijn de selectieteams.
 • In de overige teams spelen de jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor de selectieteams.
 • Bij 2 teams: 1e team is het selectieteam. Wie niet in het selectieteam speelt, speelt automatisch in het 2e team.
 • Vanaf de D-pupillen zal er ook rekening gehouden worden met de verdeling van de verschillende posities in het veld

 

Beoordeling van jeugdspelers vindt plaats op basis van een aantal kwaliteiten. Hierbij gaat het om voetbaltechnische, mentale, communicatieve en fysieke eigenschappen van spelers.

 

Invallen van spelers
Speel je in een selectieteam dan krijgt een team hogerop te allen tijde jeugdspelers uit een team lager. De C1 krijgt bijvoorbeeld een jeugdspeler van de C2 of D1. Trainers lossen dit onderling zoveel mogelijk zelf op. Lukt dit niet dan zoekt een trainer contact met de technische jeugdcoördinator.

 

Er moet rekening gehouden worden met de volgende regels:

 • Algemene regel

Wordt een speler gevraagd mee te doen met een team hogerop dan speelt deze speler minimaal 30% van de speeltijd.
Uitzondering. Bij de A en B junioren geldt bovenstaande regel niet. De A - B junioren zijn naast ontwikkeling ook gericht op het leren winnen van een wedstrijd. Het kan dus voorkomen dat je dan minder dan 30% van de speeltijd mee doet. Wilt een speler uit een lager team niet meedoen bij een team hoger dan kan GRC er voor kiezen een sanctie toe te passen.

 • Regels voor de winterstop

Eerst invallen binnen de eigen leeftijdsgroep.
Voorbeeld: De C1 vraagt een speler uit de C2 mee.

Uitzondering: als een speler toch jonger is dan bovenstaande regel, dan alleen in overleg met de technisch jeugdcoördinator.

Regels na de winterstop

 • Spelers kunnen zowel gevraagd worden om mee te spelen uit een jongere leeftijdscategorie als zelfde leeftijdcategorie.
  Voorbeeld: De C1 vraagt een speler uit de D1 en/of C2. Altijd in overleg met de leeftijdscoördinator
 • In overleg met JTC kunnen talentvolle spelers één keer in de week extra mee gaan trainen met een oudere leeftijdscategorie. Dit gaat alleen in overleg met speler, trainer, ouder en de JTC.
  Voorbeeld een speler uit de D1 gaat mee trainen met de C1
  .

Indeling nieuwe leden:

Nieuwe leden die zich voor 15 juni aanmelden en aangeven dat ze in een selectieteam willen/kunnen spelen worden na een aantal proeftrainingen geselecteerd voor een bepaald elftal. Wil men in aanmerking komen voor een selectie-elftal dan moet dit voor de D jeugd gebeuren voor 1 juni. Bij de C, B en A junioren kunnen spelers zich tot en met 15 juni voor een selectie-elftal aanmelden. Voor de E/F teams (dus niet selectie team) geldt hier de datum van 1 september. 

Voetbalkamp

Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Van Gelder Events
Hanos
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat